לכונן
לכונן
144
קבוצות נרתמו להצלחה
710
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪6850000
יעד קמפיין
₪6965805
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

לכונן

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
לכונן
קרא עוד
710 תורמים
135 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪24000
רוטמן חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3120
המלי שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20000
יהושע רוטמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪24000
זלוטניק דוד צבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
אייזנבאך משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
הומינר עובדיה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪24000
יוסף קדיש קלצקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יוחנן ארלנגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
קופשיץ יחיאל גדליה הכהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
לוי משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הר"ר שריה ואפרת כהן
לברכה והצלחה בכל העניינים
₪1000
הרה"ג ר' אהרן הולס
₪515
הרה"ג ישעי' פרקוביץ
₪50
מזומן
₪50
מזומן
₪9
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
בלאס יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
פרידמן משה מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
לכונן