בנה ביתך אהל שמשון ב"ב
93
DONATEURS
105%
3,159,742 ₪
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
93 DONATEURS
0 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪6000
שמשון אפין
₪84000
ראש הכוללים הרב משה חדד
₪6000
נאמן ביתו של הרב אליעזר כהן
₪96000
משפחת גלוסקין
₪1800
ישראל מאטרבירנבאום
₪4800
ישראל וינר
₪1200
חיים קליין
₪48000
הרב יעקב שכטר
₪43200
ורון אברהם
₪3600
וינידרבוים נתנאל
₪43200
הרב שמעון סקלר
₪60000
הרב שלמה קצין
₪6000
הרב שלמה אליעזר הקלמן
₪48000
הרב שלום ציכטיגר
₪12000
הרב שוקי יעקובסון
₪43200
הרב רפאל קנפלמכר
₪43200
הרב ראובן יוסף קרמר
₪18000
הרב ראובן יוסף אוסטר
₪1000
הרב ראובן היימן
₪48000
הרב יעקב שכטר
Loader