מראים אהבה לנהוראי וסיון
מראים אהבה לנהוראי וסיון
45
קבוצות נרתמו להצלחה
171
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
17%
₪200000
יעד קמפיין
₪33496
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

מראים אהבה לנהוראי וסיון

פרעות לוד תשפ"א
בית משפחת דנין הוחרב בידי פורעים הקירות נופצו ותכולת הבית הוצתה עד עפר ע"י פורעים ערבים

מתגיסים כעת לסייע ולהציל למשפחה


התרומות מוכרות לפי סעיף 46
הסליקה מתבצעת באמצעות עמותת מרכז הצדקה

לפרטים נוספים, רחל: 0543237648

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
מראים אהבה לנהוראי וסיון

פרעות לוד תשפ"א
בית משפחת דנין הוחרב בידי פורעים הקירות נופצו ותכולת הבית הוצתה עד עפר ע"י פורעים ערבים

מתגיסים כעת לסייע ולהציל למשפחה


התרומות מוכרות לפי סעיף 46
הסליקה מתבצעת באמצעות עמותת מרכז הצדקה

לפרטים נוספים, רחל: 0543237648

קרא עוד
171 תורמים
45 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
תרומה אנונימית
₪100
תרומה אנונימית
לזכות של ילד איתן בן טל שניצל ברכבל באיטליה, לרפואתו השלימה
₪100
תרומה אנונימית
₪100
טליה אביב
לעילוי נשמת ולדימיר בן טסיה
₪100
יוסי בוסקילה
₪100
אפרת בן אור
₪100
תרומה אנונימית
לרפואת עם ישראל
₪180
תרומה אנונימית
לרפואת יהודית בת רחל
₪350
בטיה יהודית כהן
₪180
תרומה אנונימית
₪200
תרומה אנונימית
₪200
תרומה אנונימית
מלכה בת מרים
₪200
אנדריי סניגור
₪180
תרומה אנונימית
₪360
מלכה ניסן
₪2000
תרומה אנונימית
לזכותכם! אנשים יקרים וגיבורים! אתם בחזית בשביל כולנו!!
₪180
גבי מונק
₪180
תרומה אנונימית
₪400
עובדיה ויעל מאנע
זיווג לאורי בן יעל
₪100
תרומה אנונימית
Loader
מראים אהבה לנהוראי וסיון