נדב תמיר
Campagne principale
456
DONATEURS
120%
300,537 ₪
OBJECTIF 250,000 ₪יעד הבונוס החדש 300,000 ₪

נדב תמיר

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
נדב תמיר
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪180
anonyme
₪150
לאה וסימנטוב פרדו
₪960
anonyme
לעילוי נשמת הרב עדין בן אברהם משה ולהצלחת נדב החסיד
₪1000
זיו תמיר
לעילוי נשמה צבי בן קלמן קלונימוס
₪1000
anonyme
צבי בן קלמן קלונימוס
נדב תמיר