ישיבת נחלת אהרן בני ברק
1
קבוצות נרתמו להצלחה
23
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
4%
₪500000
יעד קמפיין
₪18307
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
23 ДОНОРОВ
1 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪320
יצחק קורלנסקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪60
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
קורלנסקי יצחק נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪220
קורלנסקי יצחק נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1400
ברוורמן ישראל מאיר ורבקה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
קורלנסקי יצחק נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4950
גוילי אליהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪33
Анонимное пожертвование
₪4
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
וייס אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1500
ברוורמן ישראל מאיר ורבקה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
‏שלומי וזהבה
למאיר ‏שאוהב כל יהודי, שתצליח בכל ‏מעשך הקדושים
₪150
מוטי ויספיש
₪100
מרדכי ונחמי ערלאנגער
לדודים האהובים שלנו מאיר ושרי!
₪100
דוד ויספיש
₪250
Avrumi Erlanger
₪1500
אברהם כהן
₪3600
שלמה פנחסי
₪500
מאיר ודינה ויספיש
מאחלים הצלחה לרב מאיר לוי
₪1800
אליעזר ויספיש
הצלחה רבה גיסי היקר ר' מאיר כל העוסק בצורכי ציבור הקב"ה ישלם שכרו
Loader