מונצחים בהיסטוריה
מונצחים בהיסטוריה
15
קבוצות נרתמו להצלחה
218
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
71%
₪300000
יעד קמפיין
₪211690
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

מונצחים בהיסטוריה

חסיד יקר, עשית כבר היום נחת לרבי?

ברגעים אלו, ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש החדשה בנוף הגליל בעיצומה של מערכה מרכזית לעיצוב עתידה של הישיבה, התמימים ואף קהילת חב״ד נוף הגליל כולה!

בשנים האחרונות, ישיבת תות"ל נוף הגליל זוכה לתנופה משמעותית. מהפכה חינוכית יסודית יוצרת את הצורך להרחיב ולפתח את הישיבה, בגשמיות וברוחניות. על מנת להכפיל ולשלש את קיבולת התלמידים והוספת אנשי צוות – רבנים ומשפיעים.

ישיבתנו חרתה על דגלה חינוך חסידי ללא פשרות, תוך דבקות בהתקשרות לרבי מה"מ ויצירת כור היתוך חסידי לתמימים צעירים העושים את דרכם מעלה בית ה', עם דגש רב על ראיה חינוכית איכותית

כעת אנו צריכים אתכם!
אנו קוראים לכם, באופן אישי: טלו חלק משמעותי בפיתוח ישיבת נוף הגליל,
בואו להנציח בהיסטוריה.
בואו לעשות נחת רוח לרבי  מלך המשיח.

הסליקה מתבצעת ע"י תומכי תמימים נוף הגליל ע"ר 580647642

רח' יזרעאל 41 נוף הגליל טלפון: 04-6651244

למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
מונצחים בהיסטוריה

חסיד יקר, עשית כבר היום נחת לרבי?

ברגעים אלו, ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש החדשה בנוף הגליל בעיצומה של מערכה מרכזית לעיצוב עתידה של הישיבה, התמימים ואף קהילת חב״ד נוף הגליל כולה!

בשנים האחרונות, ישיבת תות"ל נוף הגליל זוכה לתנופה משמעותית. מהפכה חינוכית יסודית יוצרת את הצורך להרחיב ולפתח את הישיבה, בגשמיות וברוחניות. על מנת להכפיל ולשלש את קיבולת התלמידים והוספת אנשי צוות – רבנים ומשפיעים.

ישיבתנו חרתה על דגלה חינוך חסידי ללא פשרות, תוך דבקות בהתקשרות לרבי מה"מ ויצירת כור היתוך חסידי לתמימים צעירים העושים את דרכם מעלה בית ה', עם דגש רב על ראיה חינוכית איכותית

כעת אנו צריכים אתכם!
אנו קוראים לכם, באופן אישי: טלו חלק משמעותי בפיתוח ישיבת נוף הגליל,
בואו להנציח בהיסטוריה.
בואו לעשות נחת רוח לרבי  מלך המשיח.

הסליקה מתבצעת ע"י תומכי תמימים נוף הגליל ע"ר 580647642

רח' יזרעאל 41 נוף הגליל טלפון: 04-6651244

למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

קרא עוד
218 תורמים
12 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪200
דוד ומושקא אקסלרוד
לזכות שלוחי הרבי מלך המשיח באוקראינה
₪100
שניאור ציקשוילי
₪500
תרומה אנונימית
לזכות משפחת מולא
₪120
שחר טנג׳י
לכבוד יום ההתקשרו
₪200
שמואל הלפרין
₪100
שניאור דביר
₪50
ישראל נח גאנזבורג
₪1236
יעקב בורגן
₪50
יגאל לוטקין
לעילוי נשמת מרגריטה בת לאוניד
₪100
יהודה ישראל
לזכות המשפיע הרב יוסף יצחק סגל שי'
₪432
הרב מאיר ווילשנסקי
₪100
פבאינה סייפר
₪200
שניאור ונחמה אודרמן
₪200
משפחת ויצהנדלר
לזכות החיילת בצבאות ה' חיה ליבא בת ביילא שתגדל להיות חסידית יראת שמים למדנית מתוך בריאות איתנה לקבלת פני משיח
₪50
שניאור זלמן פרקש
לזכות נשמת: ר' יצחק בן ר' חיים. מרת אביבה בת נינה. ולהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח!
₪100
משפחת קולין
₪32
יוסי פילצר
לזכות הרב דיקשטיין
₪120
בוגרי הישיבה קבוצה תש״פ
לזירוז התגלות אד״ש מלך המשיח. ולזכות הרב סגל והרב גינזבורג שימשיכו להעמיד תמימים מקושרים בלו״נ לאד״ש מלך המשיח.
₪315
מנחם מנדל נחשון
לרפואת חיה בת רבקה
₪50
הת' יעקב יוסף
לזכות התמימים
Loader
מונצחים בהיסטוריה