מגדל העמק
170
קבוצות נרתמו להצלחה
2067
תורמים
27
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
110%
₪1200000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, December 2, 2021 10 PM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
2067 תורמים
145 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪30
מנחם כהן
לזכות אלישע שפירא שיהיה להם הצלחה רבה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות
₪80
משה בויום
₪250
מרדכי וחנה יצהרי
להצלחת הישיבה ולבריאות של הרב שניאור
₪250
נחמה ג'ורנו
רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל!
₪100
תרומה אנונימית
₪100
עזרא פולק
₪180
אבלין וסטיבן הלר
להצלחת נכדנו האהוב התלמיד יוסף יצחק הלר
₪50
תרומה אנונימית
שתזכו להמשיך להאיר באור ה'
₪300
תרומה אנונימית
₪180
תרומה אנונימית
לרפואת שרה לאה בת רבקה ורבקה בת חוה
₪126
מנדי וחוי הניג
לרב מאיר וסמדר האהובים. הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא
₪100
שמואל מרציאנו
₪100
יהודה מרקו
₪50
צוריאל דמתי
₪1200
אלדר ביר"ם
₪60
אשר שאז
₪10
מושקא
₪200
אבי שמחון
ע\\\"י הראל מרקוביץ
₪200
רינה מייזלס
ע\\\"י הראל מרקוביץ
₪100
ישראל גלזר
ע\"י תהילה לדרמן
Loader