מתעקשים כבר 30 שנה...
247
תורמים
58%
443,146 ₪

מתעקשים כבר 30 שנה...

בשנת אראנו נפלאות אמר הרבי את השיחה המפורסמת, בה הטיל עלינו את השליחות החשובה להביא להתגלות משיח בפועל ממש. הרבי אמר כי כאשר יהיו כמה מישראל שיתעקשו ויטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, יהיה אפשר לפעול את התגלות משיח צדקנו בפועל ממש.

מאז ועד היום אנו במטה משיח עמלים על קיום הוראתו של הרבי ועושים "כל אשר ביכלתנו" לפעול את העניין. כדי להפיץ את בשורת הגאולה בקרב כלל ישראל אנו מקיימים מגוון פעילויות לאורך כל השנה:

שיעורים בכל רחבי הארץ וברשת
הוצאה לאור של חומרי הסברה והפצה רחבה במיוחד
התוועדויות מיוחדות לאורך השנה
שבתות משיח בהשתתפות אנ"ש מכל הארץ, אנשים נשים וטף
המעמד הגדול בי"א ניסן

וגם השנה ביתר שאת!
לקראת המעמד הגדול שכולו זעקה לגאולה, אנו קוראים לך לתמוך בעשייה באופן של "קביעות בנפש". זה הזמן להטות שכם למשימה שהרבי העניק לנו – להביא את ההתגלות.
התמיכה שלך תאפשר לנו להמשיך בעשייה!

כולנו מתאחדים, כולנו מתעקשים ויחד ננצח!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
מתעקשים כבר 30 שנה...

בשנת אראנו נפלאות אמר הרבי את השיחה המפורסמת, בה הטיל עלינו את השליחות החשובה להביא להתגלות משיח בפועל ממש. הרבי אמר כי כאשר יהיו כמה מישראל שיתעקשו ויטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, יהיה אפשר לפעול את התגלות משיח צדקנו בפועל ממש.

מאז ועד היום אנו במטה משיח עמלים על קיום הוראתו של הרבי ועושים "כל אשר ביכלתנו" לפעול את העניין. כדי להפיץ את בשורת הגאולה בקרב כלל ישראל אנו מקיימים מגוון פעילויות לאורך כל השנה:

שיעורים בכל רחבי הארץ וברשת
הוצאה לאור של חומרי הסברה והפצה רחבה במיוחד
התוועדויות מיוחדות לאורך השנה
שבתות משיח בהשתתפות אנ"ש מכל הארץ, אנשים נשים וטף
המעמד הגדול בי"א ניסן

וגם השנה ביתר שאת!
לקראת המעמד הגדול שכולו זעקה לגאולה, אנו קוראים לך לתמוך בעשייה באופן של "קביעות בנפש". זה הזמן להטות שכם למשימה שהרבי העניק לנו – להביא את ההתגלות.
התמיכה שלך תאפשר לנו להמשיך בעשייה!

כולנו מתאחדים, כולנו מתעקשים ויחד ננצח!

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
247 תורמים
0 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪9240
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת רום בן שי
₪36
תרומה אנונימית
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש!
₪28
מנחם מענדל וחי' מושקא גרוזמן
₪2160
משפחת רייניץ
לזכות מנחם יעקב בן שיינדל וסלוה בת ביילה וכל יו\"ח ובני ביתם
₪600
מיכאל
₪2400
משפחת סנדרוי
₪1200
משפחת פרנקל
₪1200
קים יצחק
₪180
תרומה אנונימית
לזכות אריאל בן דבורה, דבורה בת ברוניה, משה איתן בן רבקה
₪1200
משפחת קליין
₪1200
משפחת מדינה
₪770
שניאור ליפסקר
₪4320
משפחת אליקים
₪1200
יקיר רידי
₪1440
משפחת קרולינסקי
₪960
משפחת מאירי
₪1512
תרומה אנונימית
₪1200
איצ'ה מיידנצ'יק
₪1200
לרנר
₪770
בנימין הרוש
להתגלות הרבי מלך המשיח שליטא
Loader
מתעקשים כבר 30 שנה...