זוכים לפעול ישועות עם ר' שמעון, מכל מקום בעולם!
זוכים לפעול ישועות עם ר' שמעון, מכל מקום בעולם!
9
תורמים
3%
6,387 ₪
יעד הקמפיין 200,000 ₪

זוכים לפעול ישועות עם ר' שמעון, מכל מקום בעולם!

"מירון" רק הזכרת השם הזה, מעוררת כיסופין ורגשי קודש בכל יהודי. הר הקודש מירון לוהטת בימים אלו בלהב אש קודש לקראתיומה הגדול, ההילולא הגדול כשמירון מקדמת בברכה רבבות אלפי ישראל, שהם "האורחים של ר' שמעון"!

"אהל הרשב"י" – שמשרת את האורחים של ר' שמעון 365 יום בשנה בחדר הקפה והעוגות המרכזי שכל עובר ושב נהנה ממנה – הרי שפשוט הדבר שהם חוגגים את היום הגדול הזה בקנה מידה יוצא מגדר הרגיל, כשהם מקימים מקומות נפרדים, לשמח את עולי מירון בייום ההילולא כרצונו של התנא הקדוש.
אבל לא רק במירון מתכוננים בסילודין. כל יהודי בכל מקום שהוא יש לו הרגש קדוש ליום הגדול הזה, שכבר מוזכר בספרי הקדמונים רוממותה של היום הזה שהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי חוגג אתנו את יום ההילולא, ובני ישראל בכל מקומות מושבותיהם מתקשרים למירון, כשיודעים שכל קיומינו היא בזכות של התנא הקדוש שפסק במלכותא דארעא "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל" וכך פסקו גם במלכותא דרקיעא, ובזכות אנו חיים, חיים של תורה חיים של ברכה.

וכדי לפעול ולזכות לישועה, עושים את מה שקיבלנו מקדמוננו, הסגולה שגם מקובל מדור קדום, וגם בדוק ומנוסה שרואים בזכותה ישועות גלויות באופן מבהיל, וזה להשקות את האורחים של ר' שמעון 18 רוטל משקה, שיוצא 54 ליטר.

הסגולה הגדולה שהיה מקובל כל השנים אצל אנשי ירושלים, ידוע ומפרסם בשמה ח"י רוטל, וזה מה שכותב ב'ספר טל ירושלים' הצדיק הידוע רבי יהודה לייב אורנשטיין זצ"ל ראב"ד עדת החסידים בעיה"ק ירושלים ת"ו:
"והנה בהשמחה זו ראיתי בעיני שהיו שני אנשים שהיו להם משקה הרבה, והיו מבקשים לכל איש שישתה משקה שלהם, ושאלתי מה זה וסיפרו לי שאחד הביא קטן שלו על שמחת התגלחת, והוא לא היו לו ילדים ארבעה עשר שנים, ופעם אחת היו בל"ג בעומר ובתוך השמחה ענה בקול גדול: אני מנדר שמונה עשר ראטיל משקה על שמחת רשב"י, שיעזור לי ה' בזו השנה בן זכר, וענו כל העם בקול אמן. בשנה זו נתעברה זוגתו וילדה לו בן, וכעת הגיע זמן התגלחת ושילם נדרו, כאשר נדר, ואיש השני לא היו לו ילדים עשר שנים, ענה אחריו כנ"ל ועזר לו ד' גם כן, שמעתי מפיהם עצמם, ומי שהוא במירון, מרגיש בחוש שהשמחה הוא בכוח הרשב"י, שרוצה בזה שיהיה משתה ושמחה בזה היום"…
הסגולה הקדומה הזאת עוד מיוחסת להגה"ק רבינו עובדי-ה מברטנורא, שכותב במכתב קדשו על השמחה של רבי שמעון בר יוחאי "שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא" עכ"ל
*
מי שכבר זכה להיות אצל ר' שמעון ולבקר בהיכלו בכל זמן ובכל שעה במשך השנה, מכיר היטב שהמקום בו האורחים של ר' שמעון משיבים נפשם באכילה ושתיה חמה במשך 365 יום בשנה, 24 שעות ביממה, זה החדר קפה המרכזי הצמודה למערה, שמנוהל ביד אומן ומתמלא כל הזמן בכל טוב על ידי "אהל הרשב"י". כשמגיע שבת או חג, או כל יומא דפגרא, מכירים כל האורחים את הכתובת בה ניתן לצפות לקבל 'משהו מיוחד' מרבי שרגא שניצר שליט"א מנהל "אהל הרשב"י". פעם זה מלאי גדול של מזונות ועוגות, ופעם קוגלים, מרק חם ומהביל, ומה לא.
עכשיו, כשאנחנו נמצאים ביום הגדול הזה, בטוח שכלל ישראל מעוניינים לזכות לסגולה הגדולה לשלוח למירון משקה ומזונות לאורחים של רבי שמעון, ולכן נראה היטב ההתרגשות אצל הציבור לשלוח 'ח"י רוטל' באמצעות רבי שרגא.
בכל שנה מחדש, מגיעים אנשים ומספרים על ישועות נפלאות שזכו לראות! רבי שמעון לא נשאר חייב לאף אחד! רצונו הטהור שהשמחה שלו במקומו יהא בשלמות, והתנא הקדוש מכיר טובה, פשוטו כמשמעו.
*
במיוחד השנה, מעניק ר' שרגא את ההזדמנות הנדירה לכל כלל ישראל, שניתן לשלוח שמות להזכרה בחינם. אם קשה לכם כעת לצרף פדיון, תנו רק את ה'הזכרה' שלכם ורבי שרגא ישמח לעזור ולהזכיר את שמכם לישועה ולברכה.
*
לפניכם מלאי של תמונות שמדברות יותר מאלף מילים משלל הפעילויות של 'אהל הרשב"י' ומנהלה הרב שרגא שפיצר במשך השנה, שתמיד נמצא במקום ומארגן את כל הפרוייקטים והפעולות של 'אהל הרשב"י לשמח ולהאכיל את כל האורחים בסעודות גדולות ובפעולות שונות, בנוסף ל'חדר הקפה' המרכזי ליד המערה:

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
זוכים לפעול ישועות עם ר' שמעון, מכל מקום בעולם!

"מירון" רק הזכרת השם הזה, מעוררת כיסופין ורגשי קודש בכל יהודי. הר הקודש מירון לוהטת בימים אלו בלהב אש קודש לקראתיומה הגדול, ההילולא הגדול כשמירון מקדמת בברכה רבבות אלפי ישראל, שהם "האורחים של ר' שמעון"!

"אהל הרשב"י" – שמשרת את האורחים של ר' שמעון 365 יום בשנה בחדר הקפה והעוגות המרכזי שכל עובר ושב נהנה ממנה – הרי שפשוט הדבר שהם חוגגים את היום הגדול הזה בקנה מידה יוצא מגדר הרגיל, כשהם מקימים מקומות נפרדים, לשמח את עולי מירון בייום ההילולא כרצונו של התנא הקדוש.
אבל לא רק במירון מתכוננים בסילודין. כל יהודי בכל מקום שהוא יש לו הרגש קדוש ליום הגדול הזה, שכבר מוזכר בספרי הקדמונים רוממותה של היום הזה שהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי חוגג אתנו את יום ההילולא, ובני ישראל בכל מקומות מושבותיהם מתקשרים למירון, כשיודעים שכל קיומינו היא בזכות של התנא הקדוש שפסק במלכותא דארעא "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל" וכך פסקו גם במלכותא דרקיעא, ובזכות אנו חיים, חיים של תורה חיים של ברכה.

וכדי לפעול ולזכות לישועה, עושים את מה שקיבלנו מקדמוננו, הסגולה שגם מקובל מדור קדום, וגם בדוק ומנוסה שרואים בזכותה ישועות גלויות באופן מבהיל, וזה להשקות את האורחים של ר' שמעון 18 רוטל משקה, שיוצא 54 ליטר.

הסגולה הגדולה שהיה מקובל כל השנים אצל אנשי ירושלים, ידוע ומפרסם בשמה ח"י רוטל, וזה מה שכותב ב'ספר טל ירושלים' הצדיק הידוע רבי יהודה לייב אורנשטיין זצ"ל ראב"ד עדת החסידים בעיה"ק ירושלים ת"ו:
"והנה בהשמחה זו ראיתי בעיני שהיו שני אנשים שהיו להם משקה הרבה, והיו מבקשים לכל איש שישתה משקה שלהם, ושאלתי מה זה וסיפרו לי שאחד הביא קטן שלו על שמחת התגלחת, והוא לא היו לו ילדים ארבעה עשר שנים, ופעם אחת היו בל"ג בעומר ובתוך השמחה ענה בקול גדול: אני מנדר שמונה עשר ראטיל משקה על שמחת רשב"י, שיעזור לי ה' בזו השנה בן זכר, וענו כל העם בקול אמן. בשנה זו נתעברה זוגתו וילדה לו בן, וכעת הגיע זמן התגלחת ושילם נדרו, כאשר נדר, ואיש השני לא היו לו ילדים עשר שנים, ענה אחריו כנ"ל ועזר לו ד' גם כן, שמעתי מפיהם עצמם, ומי שהוא במירון, מרגיש בחוש שהשמחה הוא בכוח הרשב"י, שרוצה בזה שיהיה משתה ושמחה בזה היום"…
הסגולה הקדומה הזאת עוד מיוחסת להגה"ק רבינו עובדי-ה מברטנורא, שכותב במכתב קדשו על השמחה של רבי שמעון בר יוחאי "שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא" עכ"ל
*
מי שכבר זכה להיות אצל ר' שמעון ולבקר בהיכלו בכל זמן ובכל שעה במשך השנה, מכיר היטב שהמקום בו האורחים של ר' שמעון משיבים נפשם באכילה ושתיה חמה במשך 365 יום בשנה, 24 שעות ביממה, זה החדר קפה המרכזי הצמודה למערה, שמנוהל ביד אומן ומתמלא כל הזמן בכל טוב על ידי "אהל הרשב"י". כשמגיע שבת או חג, או כל יומא דפגרא, מכירים כל האורחים את הכתובת בה ניתן לצפות לקבל 'משהו מיוחד' מרבי שרגא שניצר שליט"א מנהל "אהל הרשב"י". פעם זה מלאי גדול של מזונות ועוגות, ופעם קוגלים, מרק חם ומהביל, ומה לא.
עכשיו, כשאנחנו נמצאים ביום הגדול הזה, בטוח שכלל ישראל מעוניינים לזכות לסגולה הגדולה לשלוח למירון משקה ומזונות לאורחים של רבי שמעון, ולכן נראה היטב ההתרגשות אצל הציבור לשלוח 'ח"י רוטל' באמצעות רבי שרגא.
בכל שנה מחדש, מגיעים אנשים ומספרים על ישועות נפלאות שזכו לראות! רבי שמעון לא נשאר חייב לאף אחד! רצונו הטהור שהשמחה שלו במקומו יהא בשלמות, והתנא הקדוש מכיר טובה, פשוטו כמשמעו.
*
במיוחד השנה, מעניק ר' שרגא את ההזדמנות הנדירה לכל כלל ישראל, שניתן לשלוח שמות להזכרה בחינם. אם קשה לכם כעת לצרף פדיון, תנו רק את ה'הזכרה' שלכם ורבי שרגא ישמח לעזור ולהזכיר את שמכם לישועה ולברכה.
*
לפניכם מלאי של תמונות שמדברות יותר מאלף מילים משלל הפעילויות של 'אהל הרשב"י' ומנהלה הרב שרגא שפיצר במשך השנה, שתמיד נמצא במקום ומארגן את כל הפרוייקטים והפעולות של 'אהל הרשב"י לשמח ולהאכיל את כל האורחים בסעודות גדולות ובפעולות שונות, בנוסף ל'חדר הקפה' המרכזי ליד המערה:

קרא עוד
9 תורמים
3 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪33
שמעון
לרפואת מרדכי אהרן בן מירל יוכבד ולע"נ ההרוגים ה"י
₪1800
תרומה אנונימית
לכבוד ידידיי היקרים אב ובנו ר' שרגא ור' נחמן
₪1400
צוות אהל הרשב"י בארה"ב
₪700
תרומה אנונימית
נחמן האיש שכולו למען עם ישראל
₪300
תרומה אנונימית
₪300
יהושע ברנשטיין
זכות רבי שמעון בר יוחאי ...ג.פ.ן. גזונט פרנסה נחת ...ברכה הצלחה בריאות עושר ואושר
₪52
תרומה אנונימית
לכבוד רבי שמעון
₪2
מנחם חורושוכין
Loader
זוכים לפעול ישועות עם ר' שמעון, מכל מקום בעולם!