לעשות רצונך
75
Groups have been harnessed for success
714
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
123%
₪450000
Campaign Goal
₪551773
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
About the Campaign
More information
Read More
714 DONORS
68 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪200
הגאון רבי ישראל מאיר ברנר שליט"א
לזכות ישראל מאיר בן טויבא מרים
₪627
לע"נ מרת פרומט בת הרב משה ע"ה
₪150
ר' אליעזר טרייסמן
יתן ויחזור ויתן
₪101
ר' דוד שיינפלד
₪20
קוט חיים נחמיה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
ראובן אריה שיינקין
₪100
הרב ברוך ברנדויין
₪100
נריה רצון
₪50
ר' מנדי שטרן
₪100
ר' שמעון מרדכי שכטר
₪200
ר' ניסן רינגל
₪60
אינגבר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
שמעון הלל גוטפרב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
דוד ליסיצין
בהערכת אמת
₪112
שמעון פרל
לכבוד מרן שר התורה של ב"ש
₪101
הר"ר מאיר רוט שליט"א ארה"ב
יצא לאור ספר חסיד שבכהונה מהגאון הצדיק ר' יצחק איזיק רוט זצ"ל שהתפלל בקביעות בכל ליל שב"ק בבית המדרש שומרי אמונים בבני ברק
₪40
הר"ר ברוך דוד לידר מותיקי כוללנו בירושלים
לכבוד מורנו ראש הכולל הגאון ר' אהרון יוסף זיכרמן שליט"א
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הר"ר יונה מרצבך חבר הוועדה להצלת עולם התורה ומנהל גני בנות עטה"ק ב"ב
לכבוד רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א ולכבוד הפירסום בביטאון עולם התורה 'הפלס'
Loader