ר' שלמה רבינוביץ
לחץ לקמפיין הראשי
ר' שלמה רבינוביץ
75
קבוצות נרתמו להצלחה
107
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
95%
₪6000.00
יעד קמפיין
₪5672
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

ר' שלמה רבינוביץ

ה' אלול בלוח השנה של היהודי בכלל ושל חסידי שומרי אמונים בפרט אינו עוד תאריך רגיל, זהו יום נשגב ומסוגל – יומא דהילולא קדישא של מלאך האלוקים כ"ק רבינו זיע"א משומרי אמונים שפועל ישועות גדולות ונצורות עבור המבקשים בכוחו.

השנה בעיצומו של היום הגדול יהיה זה שעת ההתמסרות הגדולה של כלל חסידי שומרי אמונים. כאשר כל חברי קהילתינו הק' בבית שמש וידידי הקהילה על עצמם יעד אישי כדי לקיים את משאת נפשו של הרבי זי"ע בהקמת והרחבת בית גדול קדוש ומפואר שישמש את קהל אנ"ש דשומרי אמונים השוכנים בעיר בית שמש.

בעצמו של היום הנשגב אנו יוצאים כאגודה אחת תחת הנהגתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, המלאך הניצב בראש דרך ומלווה אותנו כאב רחמן למערכה מרוממת ומיוחדת להמשיך לגדל ולרומם את התנופה הגדולה של החסידות ע"י קמפיין חד פעמי. ביום זה נמשיך ונפריח את חצרות בית השם, כדי להעמיד עוד דורות של תלמידי חכמים יראי ה' ולגדל את דור העתיד.

זהו הזדמנות כבירה לכל יהודי ויהודי לעשות נחת רוח לנשמתו של מרן רבינו הקדוש והטהור זיע"א בגנזי מרומים ולהיות שותפי הצדיק בהיכל הקודש ובהרחבת גבולות הקדושה על שמו של הצדיק שלא נשאר חייב ומחזיר טובה לכל מי שיפעל להשלמת המשכן הגדול לזכרו הקדוש כאן בבית שמש.

בואו להיות חלק ונחלה בזכויות התורה, התפילה, מעשי החסד ופעילות החינוך. להקים אהל לתורה ולחסידות לעשרות אברכי הכולל המוסרים נפשם בעד לימוד התורה ועבודת ה'.

עליך. קורא השורות. עליך שליבך רחב וללא ספק תעזור להשלים את אשר התחייבו ולקיים רצון צדיק.

ומי יכול לוותר על כך?!

בתרומתך זו תתעטר בזכויות, לרוב כל אלה – יהיו שלך, זכויות שיעמדו לך בזה ובבא.

בימים אלו, רביעי וחמישי, ד' – ה' אלול

כולנו פותחים את הלב, כולנו מתלכדים למען, הצדיק ולמען התורה ולומדיה

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי 46

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
לעשות רצונך

ה' אלול בלוח השנה של היהודי בכלל ושל חסידי שומרי אמונים בפרט אינו עוד תאריך רגיל, זהו יום נשגב ומסוגל – יומא דהילולא קדישא של מלאך האלוקים כ"ק רבינו זיע"א משומרי אמונים שפועל ישועות גדולות ונצורות עבור המבקשים בכוחו.

השנה בעיצומו של היום הגדול יהיה זה שעת ההתמסרות הגדולה של כלל חסידי שומרי אמונים. כאשר כל חברי קהילתינו הק' בבית שמש וידידי הקהילה על עצמם יעד אישי כדי לקיים את משאת נפשו של הרבי זי"ע בהקמת והרחבת בית גדול קדוש ומפואר שישמש את קהל אנ"ש דשומרי אמונים השוכנים בעיר בית שמש.

בעצמו של היום הנשגב אנו יוצאים כאגודה אחת תחת הנהגתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, המלאך הניצב בראש דרך ומלווה אותנו כאב רחמן למערכה מרוממת ומיוחדת להמשיך לגדל ולרומם את התנופה הגדולה של החסידות ע"י קמפיין חד פעמי. ביום זה נמשיך ונפריח את חצרות בית השם, כדי להעמיד עוד דורות של תלמידי חכמים יראי ה' ולגדל את דור העתיד.

זהו הזדמנות כבירה לכל יהודי ויהודי לעשות נחת רוח לנשמתו של מרן רבינו הקדוש והטהור זיע"א בגנזי מרומים ולהיות שותפי הצדיק בהיכל הקודש ובהרחבת גבולות הקדושה על שמו של הצדיק שלא נשאר חייב ומחזיר טובה לכל מי שיפעל להשלמת המשכן הגדול לזכרו הקדוש כאן בבית שמש.

בואו להיות חלק ונחלה בזכויות התורה, התפילה, מעשי החסד ופעילות החינוך. להקים אהל לתורה ולחסידות לעשרות אברכי הכולל המוסרים נפשם בעד לימוד התורה ועבודת ה'.

עליך. קורא השורות. עליך שליבך רחב וללא ספק תעזור להשלים את אשר התחייבו ולקיים רצון צדיק.

ומי יכול לוותר על כך?!

בתרומתך זו תתעטר בזכויות, לרוב כל אלה – יהיו שלך, זכויות שיעמדו לך בזה ובבא.

בימים אלו, רביעי וחמישי, ד' – ה' אלול

כולנו פותחים את הלב, כולנו מתלכדים למען, הצדיק ולמען התורה ולומדיה

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי 46

קרא עוד
ר' שלמה רבינוביץ
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
נריה רצון
₪101
הר"ר מאיר רוט שליט"א ארה"ב
יצא לאור ספר חסיד שבכהונה מהגאון הצדיק ר' יצחק איזיק רוט זצ"ל שהתפלל בקביעות בכל ליל שב"ק בבית המדרש שומרי אמונים בבני ברק
₪40
הר"ר ברוך דוד לידר מותיקי כוללנו בירושלים
לכבוד מורנו ראש הכולל הגאון ר' אהרון יוסף זיכרמן שליט"א
₪100
הר"ר יונה מרצבך חבר הוועדה להצלת עולם התורה ומנהל גני בנות עטה"ק ב"ב
לכבוד רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א ולכבוד הפירסום בביטאון עולם התורה 'הפלס'
₪36
לרנר שרגא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ח. פ. רבינוביץ
₪5
אברהם יוסף אטיק
₪50
ר. רבינוביץ
₪40
תרומה אנונימית
₪10
הר"ר יהושע וולס
₪30
הרב רייך ראש הכולל
₪10
הר"ר אברהם רוט מחשובי לומדי כוללנו בירושלים
לכבוד מורינו ראש הכולל הגאון ר' אהרון יוסף זיכרמן שליט"א
₪100
הגאון ר' יוסף בריקמן יו"ר הגליון הנפלא רוממות
לזכרון של רבינו זיע"א בעל החוקי חיים שזכיתי לראות מקצת דרכיו ולכבוד הפרסום בהפלס ולכבוד רבינו מרו ראש הישיבה ר' אשר דויטש שליט"א
₪10
הרב אלחנן ארלנגר שליט''א
להצלחת מוסדות שומרי אמונים, ובטאון עולם התורה
₪72
הגאון ר' נתן זאב גרוסמן בעמח''ס פותח שער עורך הפלס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
תרומה אנונימית
בהוקרה על הערות המאלפות בלקראת שבת , ובהערצה לכ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל ושליט"א , טוב שפרסמת !!!!
₪250
הר''ר ר' צבי ביק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪15
מרדכי פרוש מחשובי אברכי אגודת החסידים בארה''ק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
משה לייב קרישבסקי
ר' שלמה רבינוביץ