מצילים לדורות
66
קבוצות נרתמו להצלחה
570
תורמים
5
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪750000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 25, 2021 11 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
570 תורמים
66 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪720
תרומה אנונימית
להצלחת אריאל ויהונתן בני משה ולפרנסה טובה לקניית דירה
₪150
הרב ישראל יגאלי
להצלחה בכל העיניינים
₪80
טראב ניסים
להצלחה בכל העיניינים
₪100
מוליה איתי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
קולומבוס אלחנן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
אברהם דויטש
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪432
אביחי שרעבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
הרב אברהם שטרק
₪3600
אלמוג
₪300
תמר בדיחי
לזיווג הגון חנה יונה בת תמר
₪200
תרומה אנונימית
מיכל שרה בת שרונה- זיווג
₪72
נחמיה
₪30
אלי פרקש
מוקדש לרב יעקב אלטרמן בהערכה והערצה!!!
₪255
ישי בדיחי
הצלחה בכל
₪150
פרנקל יששכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
ראובן פרומר
לכבוד ר יעקב אלטרמן ולהצלחה לפרט ולכלל
₪60
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
איתי כהן
לכבוד ידידי הדגול ברוך הכשרונות הרב בנימין גרינפלד שיזכה להמשיך להרביץ תורה ויראה לעדרים
₪1260
טובי נוסבוים
לזיווג הגון לפנחס מנחם בן שושנה גישא רייזל
₪50
עמנואל אדלר
לכבודו של הרב שאול איש רב הפעלים. וכמובן לכבוד יום ההולדת שלך..
Loader