גב' שרונה יגאלי
לחץ לקמפיין הראשי
גב' שרונה יגאלי
66
קבוצות נרתמו להצלחה
31
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
106%
₪20000.00
יעד קמפיין
₪21278
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 25, 2021 11 AM UTC

גב' שרונה יגאלי

מאז שהוקמה ישיבת 'אשר לשלמה', בסך הכל לפני 5 שנה, היא זכתה להציל ולחזק עשרות בחורי ישיבות, שהגיעו לצומת בחיים וכמעט הלכו לאיבוד.

בדיוק בשבילם הקים הגאון רבי אשר יגאלי שליט"א את ישיבת 'אשר לשלמה' אשר נותנת מענה למקרים אלה, בברכתם והכוונתם של גדולי הדור שליט"א.

המסגרת נבנתה בצורה ייחודית ויודעת להכיל ולהבין את השונות ולסייע לבחורים לסלול את דרכם בדרך העולה בית ה', מבלי להינגף בשולי הדרך בס"ד.

פירות הישיבה המפוארים, שתולים בבית ה', מוכיחים כי הדרך הייחודית עושה את מה שגדולי הדור שליט"א הועידו לה. האלטרנטיבות בתחום זה, לא קיימות.

עשרות בחורים כבר זכו להציל את חייהם בזכות הישיבה וכעת עומדים בחורים נוספים המתדפקים על דלתות הישיבה.

אך המקום צר מהכיל והבחורים מתחננים על נפשם, הצילו את כל עתידנו הרוחני!

את המקום הזה חייבים להחזיק ולחזק ביתר שאת.

הישיבה זקוקה לנו ואנו זקוקים לישיבה!

הצלת הישיבה, היא הצלת עולם התורה בדורנו – כך קבעו גדולי ישראל שליט"א – וזוהי חובת כולנו בשעה גורלית זו.

תרמו עכשיו כדי להציל את עולמות שלמים מאבדון! כן, עכשיו!


כל התרומות מזוכות בהחזר מס של 35% ע"פ סעיף 46

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
מצילים את הישיבה שמצילה עולמות

מאז שהוקמה ישיבת 'אשר לשלמה', בסך הכל לפני 5 שנה, היא זכתה להציל ולחזק עשרות בחורי ישיבות, שהגיעו לצומת בחיים וכמעט הלכו לאיבוד.

בדיוק בשבילם הקים הגאון רבי אשר יגאלי שליט"א את ישיבת 'אשר לשלמה' אשר נותנת מענה למקרים אלה, בברכתם והכוונתם של גדולי הדור שליט"א.

המסגרת נבנתה בצורה ייחודית ויודעת להכיל ולהבין את השונות ולסייע לבחורים לסלול את דרכם בדרך העולה בית ה', מבלי להינגף בשולי הדרך בס"ד.

פירות הישיבה המפוארים, שתולים בבית ה', מוכיחים כי הדרך הייחודית עושה את מה שגדולי הדור שליט"א הועידו לה. האלטרנטיבות בתחום זה, לא קיימות.

עשרות בחורים כבר זכו להציל את חייהם בזכות הישיבה וכעת עומדים בחורים נוספים המתדפקים על דלתות הישיבה.

אך המקום צר מהכיל והבחורים מתחננים על נפשם, הצילו את כל עתידנו הרוחני!

את המקום הזה חייבים להחזיק ולחזק ביתר שאת.

הישיבה זקוקה לנו ואנו זקוקים לישיבה!

הצלת הישיבה, היא הצלת עולם התורה בדורנו – כך קבעו גדולי ישראל שליט"א – וזוהי חובת כולנו בשעה גורלית זו.

תרמו עכשיו כדי להציל את עולמות שלמים מאבדון! כן, עכשיו!


כל התרומות מזוכות בהחזר מס של 35% ע"פ סעיף 46

קרא עוד
גב' שרונה יגאלי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1260
טובי נוסבוים
לזיווג הגון לפנחס מנחם בן שושנה גישא רייזל
₪10
מייטס אסתר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪400
שרונה יגאלי
להצלחת הישיבה תלמידיה ובוגריה
₪100
רבקה רייבי
לע"נ יהודית בת הרב יחיא בסיס ולזיווג לרבקה בת יהודית
₪1000
יעל. ש
זיווג הגון ליעל בת אורה
₪50
הרב משה אהרן רוט
להצלחה בכל העיניינים
₪500
הרב דניאל ואסתר ויצמן
להצלחה בכל העיניינים
₪200
הרב משה ויפה זכריה
בריאות נחת מהילדים והצלחה בכל
₪340
הרב אסף ורחל העצני
לבריאות פרנסה והצלחה בכל
₪340
הרב אסף ורחל העצני
בריאות פרנסה טובה והצלחה בכל
₪648
הרב בצלאל וחיה זכריה
להצלחה בדירה
₪300
תרומה אנונימית
ילדים צדיקים ויראי שמיים
₪50
הרב משה אהרון רוט
הצלחה בכל
₪280
הרב אורי זכריה
איתמר בן אורי ונעמה הצלחה בכל
₪720
אתי ראובני
לזיווג הגון מיכל בת פרידה
₪50
רבקה נוסבוים
לזיווג הגון לפנחס מנחם בן שושנה גישא רייזל
₪1800
הרב שאול וניבה זכריה
ילדים יר"ש עמלים ודבקים בתורה, פרנסה ברווח, לע"נ צדוק בן סעדיה ושושנה בת שלום ז"ל
₪1296
הרב ציון וצילה זכריה
להצלחת כל בני המשפחה
₪100
אלישבע פרבשטיין
להצלחת שרונה היקרה! ומשפחת יגאלי.
₪120
הרב מיכאל יהושוע ורחל בודנר
להצלחה בכל העיניינים
גב' שרונה יגאלי