קרן משפחת רובנשטיין
קרן משפחת רובנשטיין
66
קבוצות נרתמו להצלחה
782
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
97%
₪150000
יעד קמפיין
₪145070
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

קרן משפחת רובנשטיין

אוי נא לנו כי חטאנו דודי ירד לגנו ללקוט בשושנים

אחרי הטרגדיה אשר פקד אותנו בהילקח בחטף חבירנו היקר הארי שבחבורה השוקד על דלתי התורה יומם ולילה
נפש נקי וצדיק, ירא שמים נסוכה על פניו תמיד, לן באהלה של תורה ודבוק בה בכל נפשו, נפשו לא תמלא בשאיפותיו הכבירים, מקושר בלו"נ להבלחט"א אדמו"ר שליט"א מסטולין קארלין, באצילות מידותיו הזכות האיר פניו לכל אדם והאהיב שם שמים

ה"ה האברך הרה"ח ר'
מרדכי בנימין רובינשטיין ז"ל

בן יבלחט"א הרה"ח ר' יוחנן רובינשטיין שליט"א
חתן יבלחט"א הרה"ח הגאון ר' דוד בריזל שליט"א

הננו יוצאים בקריאה לכלל ישראל להעמיד את האלמנה תח"י בעזרת הצלה בתרומה באתר הקמפיין
– כל תרומה תתקבל בברכה –


"קרן משפחת רובנשטיין" הסליקה מתבצעת דרך עמותת מרכז הצדקה.

לפרטים נוספים: לובין 0527125461

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
קרן משפחת רובנשטיין

אוי נא לנו כי חטאנו דודי ירד לגנו ללקוט בשושנים

אחרי הטרגדיה אשר פקד אותנו בהילקח בחטף חבירנו היקר הארי שבחבורה השוקד על דלתי התורה יומם ולילה
נפש נקי וצדיק, ירא שמים נסוכה על פניו תמיד, לן באהלה של תורה ודבוק בה בכל נפשו, נפשו לא תמלא בשאיפותיו הכבירים, מקושר בלו"נ להבלחט"א אדמו"ר שליט"א מסטולין קארלין, באצילות מידותיו הזכות האיר פניו לכל אדם והאהיב שם שמים

ה"ה האברך הרה"ח ר'
מרדכי בנימין רובינשטיין ז"ל

בן יבלחט"א הרה"ח ר' יוחנן רובינשטיין שליט"א
חתן יבלחט"א הרה"ח הגאון ר' דוד בריזל שליט"א

הננו יוצאים בקריאה לכלל ישראל להעמיד את האלמנה תח"י בעזרת הצלה בתרומה באתר הקמפיין
– כל תרומה תתקבל בברכה –


"קרן משפחת רובנשטיין" הסליקה מתבצעת דרך עמותת מרכז הצדקה.

לפרטים נוספים: לובין 0527125461

קרא עוד
782 תורמים
62 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1
נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יעקב חיים וויינברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אילן מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪800
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יצחק פרידמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
בוקשפן משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
אברהם אביש ציינווירט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
תרומה אנונימית
₪50
תרומה אנונימית
שלומצ'ה בת ישראל אריה ומרדכי זיידל בר משה
₪7
גולדברג יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
רחל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אפרת איפרגן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪325
Yechezkel Steinharter
₪50
גרשון בריזל
₪5
שפירא יצחק אייזיק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
קרוזר יחזקאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גלבשטיין צבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
קרן משפחת רובנשטיין