ווי וואנט משיח...
380
תורמים
74%
0 ₪

ווי וואנט משיח...

 

מדי שבוע לומדים אלפי יהודים בכל רחבי הארץ את חוברות "דבר מלכות" וחיים את השיחות שבהן מתווה הרבי את הדרך לעבודה בדורנו זה. בבתי כנסת ובמנייני אנ"ש, בישיבות ובמוסדות רבים, ואפילו בבתי כנסת של קהילות אחרות, מעגלים מעגלים של לומדים מתחברים לנקודת ההתקשרות והגאולה. בדבר מלכות מקרבים גאולה שבוע-שבוע!

זה הזמן לקרב יום יום!

כדי שנוכל להמשיך ולהביא את החוברות למאות הנקודות מדי שבוע, אנו קוראים לך לקחת חלק – גם קטן, בהפצתן. ולא צריך הרבה לשם כך. אפשר להתחיל גם בשקל אחד ליום!

מ₪ נאו

אנו קוראים לך להיות שותף בעשייה ולתמוך בהפצת "דבר מלכות" – הנקודה האמיתית. כי פרוטה לפרוטה מצטרפות לגאולה אמיתית ושלימה 

ואפשר גם לזכות בענק

כדי לפעול התגלות מבזבזים את האוצרות! בין התורמים יוגרל פרס מיוחד במינו: דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח לכל ילד במשפחה. ככל שתתרמו יותר כך תקבלו יותר כרטיסים ויותר הזדמנויות.

תרמו עכשיו, הוסיפו חיים במלך וחיות בענייני משיח ותוכלו גם לזכות!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ווי וואנט משיח...

 

מדי שבוע לומדים אלפי יהודים בכל רחבי הארץ את חוברות "דבר מלכות" וחיים את השיחות שבהן מתווה הרבי את הדרך לעבודה בדורנו זה. בבתי כנסת ובמנייני אנ"ש, בישיבות ובמוסדות רבים, ואפילו בבתי כנסת של קהילות אחרות, מעגלים מעגלים של לומדים מתחברים לנקודת ההתקשרות והגאולה. בדבר מלכות מקרבים גאולה שבוע-שבוע!

זה הזמן לקרב יום יום!

כדי שנוכל להמשיך ולהביא את החוברות למאות הנקודות מדי שבוע, אנו קוראים לך לקחת חלק – גם קטן, בהפצתן. ולא צריך הרבה לשם כך. אפשר להתחיל גם בשקל אחד ליום!

מ₪ נאו

אנו קוראים לך להיות שותף בעשייה ולתמוך בהפצת "דבר מלכות" – הנקודה האמיתית. כי פרוטה לפרוטה מצטרפות לגאולה אמיתית ושלימה 

ואפשר גם לזכות בענק

כדי לפעול התגלות מבזבזים את האוצרות! בין התורמים יוגרל פרס מיוחד במינו: דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח לכל ילד במשפחה. ככל שתתרמו יותר כך תקבלו יותר כרטיסים ויותר הזדמנויות.

תרמו עכשיו, הוסיפו חיים במלך וחיות בענייני משיח ותוכלו גם לזכות!

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
380 תורמים
10 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
קופצ׳יק חיה מליה
לע״נ חיים שלמה בן משה קלמן ואסתר בת יעקב הלוי
₪24000
תרומה אנונימית
לזכות משפחת סבג להצלחה מופלגה בכל העניינים.
₪40
תרומה אנונימית
₪100
שניאור מעטוף
ע"ילרנר
לז"נ ר' יוסף ב"ר משה ורבקה בת סימן והקיצו ורננו שוכני עפר והם בתוכם. יחי המלך המשיח!
₪100
מענדי ורבקי מאירי
לזכות אריק לוזון שיח' הצלחה בכל עניינו
₪360
תרומה אנונימית
לנחת חסידית מכל הילדים
₪180
ענת ניר
₪180
אהרלה קופציק
מצדיעים לפעילים המסורים
₪360
חיה גפני
לזכות נתנאל בן אורנה רפואה בגוף ובנפש
₪10
תרומה אנונימית
₪360
תרומה אנונימית
לזכות בלומא בת חנה ללידה קלה ומהירה מתוך בריאות איתנה וזרעא חייא וקיימא
₪100
ישראל ווילשנסקי
₪36
תרומה אנונימית
משיח עכשיו!
₪200
שמוליק מיידנציק
לקבלת פני משיח צדקנו
₪9240
תרומה אנונימית
לרפואת חוה בת דבורה
₪100
משה אסטריק
₪360
מענדל ורננה מרנץ
לזכות רננה בת דגנית אמיליה
₪1400
ניימרק
יחי המלך
₪54
שמואל הגר
₪140
דוד נחשון
לזרוז התגלותו של הרבי מלך המשיח תומ"י ממש.יחי המלך המשיח!
Loader
ווי וואנט משיח...