ובהיכלו כולו - חניכי הישיבות אחוזת יערים טלזסטון
906
תורמים
98%
1,958,876 ₪

ובהיכלו כולו - חניכי הישיבות אחוזת יערים טלזסטון

קהילת חניכי הישיבות קריית יערים אשר התפתחה מאד בשנים האחרונות, מונה כיום עשרות משפחות, בהם אברכים בני תורה ותלמידי חכמים מובהקים, לצד ציבור יקר של קובעי עתים לתורה ויראי ה'.
אכן ברבות השנים והתפתחות הקהילה, המקום נעשה צר על יושביו. לאחר התייעצות עם גדולי ישראל וקבלת ברכת הדרך, החלו בקהילה בהכנות לבניית מבנה הקבע, הושגו האישורים הנדרשים, ונערך גיוס של סכום ראשוני מהמתפללים ע"מ להתחיל בבנייה.
לאחר שכל מתפלל היטה את שכמו, והרים בשמחה תרומה נכבדה על מנת להתחיל בבנייה, בס"ד הונחו היסודות, הושלמה חפירת והכשרת השטח והוקם השלד. אך עבודות הבניין נעצרו בשלב זה בגלל מחסור במימון.

לצורך המשך הבנייה נערכה מגבית נוספת בין המתפללים, בני הקהילה הרואים בעיניהם את חלומם ההולך ומתגשם, נרתמו בלהט מחודש ל'מאמץ האחרון' להשלמת המשימה הנכבדה, ועתה הם פונים אל ידידי הקהילה ומוקיריה שיטו שכם ויסייעו בידם לכבוד בית ה'

תקוותם של בני הקהילה שלאחר ציפייה מרובה יזכו אף הם לפאר את בית ה'. ולראותו בקרוב כשהוא שלם בהדרו. מי יעמוד מנגד לשאיפה קדושה זו, מי יעמוד מנגד לקהילה יקרה אשר מתמסרת לרומם את קרן התורה, למען כבוד השכינה ולמען עתיד הדורות. אין ספק שכל מי שלבו חם לכבוד בית ה' יטה שכם ויעמוד לימינה של הקהילה ויסייע בידה במאמציה האחרונים לרומם את בית אלוקינו.
ברגעים אלו פונים אנו אליכם מתוך תחושת שליחות ומחוייבות להשלים את משכן בית ה' מתוך רצון להגדיל כבוד שמים ולהרבות תורה ותפילה וחינוך טהור לכבודו יתברך.

קחו חלק בזכות הגדולה והרימו תרומתכם בלב רחב בבניית היכל בית המדרש ההולך ונבנה, זכות שתעמוד לכם לעולמים.

תזכו למצוות

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
ובהיכלו כולו - חניכי הישיבות אחוזת יערים טלזסטון

קהילת חניכי הישיבות קריית יערים אשר התפתחה מאד בשנים האחרונות, מונה כיום עשרות משפחות, בהם אברכים בני תורה ותלמידי חכמים מובהקים, לצד ציבור יקר של קובעי עתים לתורה ויראי ה'.
אכן ברבות השנים והתפתחות הקהילה, המקום נעשה צר על יושביו. לאחר התייעצות עם גדולי ישראל וקבלת ברכת הדרך, החלו בקהילה בהכנות לבניית מבנה הקבע, הושגו האישורים הנדרשים, ונערך גיוס של סכום ראשוני מהמתפללים ע"מ להתחיל בבנייה.
לאחר שכל מתפלל היטה את שכמו, והרים בשמחה תרומה נכבדה על מנת להתחיל בבנייה, בס"ד הונחו היסודות, הושלמה חפירת והכשרת השטח והוקם השלד. אך עבודות הבניין נעצרו בשלב זה בגלל מחסור במימון.

לצורך המשך הבנייה נערכה מגבית נוספת בין המתפללים, בני הקהילה הרואים בעיניהם את חלומם ההולך ומתגשם, נרתמו בלהט מחודש ל'מאמץ האחרון' להשלמת המשימה הנכבדה, ועתה הם פונים אל ידידי הקהילה ומוקיריה שיטו שכם ויסייעו בידם לכבוד בית ה'

תקוותם של בני הקהילה שלאחר ציפייה מרובה יזכו אף הם לפאר את בית ה'. ולראותו בקרוב כשהוא שלם בהדרו. מי יעמוד מנגד לשאיפה קדושה זו, מי יעמוד מנגד לקהילה יקרה אשר מתמסרת לרומם את קרן התורה, למען כבוד השכינה ולמען עתיד הדורות. אין ספק שכל מי שלבו חם לכבוד בית ה' יטה שכם ויעמוד לימינה של הקהילה ויסייע בידה במאמציה האחרונים לרומם את בית אלוקינו.
ברגעים אלו פונים אנו אליכם מתוך תחושת שליחות ומחוייבות להשלים את משכן בית ה' מתוך רצון להגדיל כבוד שמים ולהרבות תורה ותפילה וחינוך טהור לכבודו יתברך.

קחו חלק בזכות הגדולה והרימו תרומתכם בלב רחב בבניית היכל בית המדרש ההולך ונבנה, זכות שתעמוד לכם לעולמים.

תזכו למצוות

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
906 תורמים
105 קבוצות
1 ישיבות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
דוד גולדברג
ע"יהבחור אהרן שלום כהן
לפני 1 שעות
₪390
Searle Silverman
In honour of Rabbi Rosen
₪240
טופ בינלאומי
₪300
משה מושקוביץ
₪250
goldberg yitzchak
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1800
תרומה אנונימית
₪240
Lora Schroeder
In honor of the Schwimmer family for their Shabbos hospitality
₪35
Jana Michlena
For my healthy
₪180
Jochen Bauer
For my healthy
₪1000
איתמר הלפרין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪240
שקד איתמר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
תרומה אנונימית
₪50
תרומה אנונימית
₪50
עמר אלון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
תרומה אנונימית
הר' יצחק יהושע ב,ר יעקב אוברמייסטר זצ"ל
₪2000
אנונימי
₪180
Francine Mashraki
להצלחת המשפשה שלנו
₪40
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
תרומה אנונימית
₪25
זיזעק זאב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
Loader
ובהיכלו כולו - חניכי הישיבות אחוזת יערים טלזסטון