חניכי הישיבות ביתר עילית
70
קבוצות נרתמו להצלחה
721
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
87%
₪500000
יעד קמפיין
₪433651
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
721 תורמים
64 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪730
תרומה אנונימית
₪169
Bentzion and Sori Telio
IN MEMORY OF BUBBY AND ZAIDY
₪812
תרומה אנונימית
Kimcha Dpischa
₪32
Moshe Holender
₪1500
תרומה אנונימית
₪130
ראובן זעליג יעקבסון
₪1180
Joe & Tamara Berkowitz
₪1169
Shulamit and Avram Holzer
There should be many simchas celebrated in this simcha hall in memory of our dear grandparents Bertha and Mayer Sand and our late Sand aunts and uncles.
₪584
Ed Wolfstein
From Sally, Ed and Madelyn
₪390
Brian Sand
₪195
Karen And Michael Rosenbloom
In memory of our dear parents Bunny and Julius Sand
₪195
Shelly Azrad
In memory of Julius and Bunny and Sandd
₪9740
Nechemiah Gottlieb
₪500
יונתן ברסל
₪1000
יהודה קופר
לפיטום הקטורת להחלמה מהירה חוה לאה בת שרה
₪5000
בריינה ווייסמאן
₪300
הרב ישי מעודה
₪350
אנונימי
₪6494
Avraham & Rachel Wyszynski
בת יפת ז״ל לעילוי נשמת הורינו היקרים : אברהם בן דוד ז״ל , שמחה
₪180
צוריאל ווינר
Loader