אליהו ארנטרוי
לחץ לקמפיין הראשי
אליהו ארנטרוי
70
קבוצות נרתמו להצלחה
1
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
15%
₪5000.00
יעד קמפיין
₪730
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אליהו ארנטרוי

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
אליהו ארנטרוי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪730
תרומה אנונימית
אליהו ארנטרוי