ישי רוזובסקי
לחץ לקמפיין הראשי
ישי רוזובסקי
70
קבוצות נרתמו להצלחה
30
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
23%
₪50000.00
יעד קמפיין
₪11540
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

ישי רוזובסקי

Read More
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
ישי רוזובסקי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪500
יונתן ברסל
₪3000
Bracha Goetz
זכר נשמת הורי שלמה יצחק בן משה ופיגה בת משה ו
₪3000
Aryeh Goetz
זכר נשמת הורי אלטר הירש בן בנימין וחנה חיה בת משהה
₪195
Lukasz Grobel
Keep me in your prayers
₪115
Steven Weissmann
₪58
Oren Rasowsky
₪36
איתמר שרבני
לידידי הרב ישי הי"ו בהצלחה רבה !!
₪180
רב פנחס קנטרוביץ
₪100
רב דוד פלדמן
₪58
Chaim Kin
₪487
Carol and Berny Rasowsky
In honor of Yishai and Shira Rasowsky and Family
₪117
Yaffa and Lukasz
May the lasting light of Chaunkka spread its loving glow into heart of this shul.
₪81
Daniel Scher
In memory of Michael Scher
₪200
Shalom Kaplan
L"N Yosef Yaakov ben Shalom Tzvi HaKohen Z"L
₪26
Yehonatan Peretz
₪100
Elchanan Sosne
₪195
תרומה אנונימית
₪10
תרומה אנונימית
₪50
תרומה אנונימית
זיווג הגון לבנימין יוסף בן מרים ויהודית בריינלה בת מרים
₪100
פאני ווידלן
ישי רוזובסקי