קהילת בני תורה – גבעה א' ביתר
99
קבוצות נרתמו להצלחה
430
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
103%
₪1000000
יעד קמפיין
₪1032859
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
430 תורמים
99 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪15480
חדד יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
בן דוד אבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
נקי אוריאל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
כהן יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
כהן מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
נחמיה ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2880
אוחיון דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2880
אוחיון דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪700
פור אפררים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1200
נתנאל תפילינסקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
לוי יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2880
צברי משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
צברי משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
יצחק סרוסי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
מיכאל אלחיאני
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
עילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader