הרב אריה נתנאל
לחץ לקמפיין הראשי
הרב אריה נתנאל
58
קבוצות נרתמו להצלחה
7
תורמים
5
ימים/שעות
₪127
תרומה ממוצעת לשעה
127%
₪12000.00
יעד קמפיין
₪15200
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Tue, February 22, 2022 10 PM UTC

הרב אריה נתנאל

לפאר לרומם, להלל ולשבח

בכל יום אנו אומרים את המילים הקדושות האלו, מקלסים את ה' יתברך ושופכים את צקון לחשנו ליושב במרומים יתברך ויתעלה.

הידעתם שיש לכם אפשרות ממשית, לעשות את האמור: לפאר ולרומם, להלל ולשבח?

ממש עכשיו ק"ק בית מהרי"ץ והרש"ש בנתיבות עורכת מגבית רחבה למען סיום וגמר בנין בית הכנסת ובית המדרש של הקהילה.

בבית ה' זה קול התורה וקול התפילות נשמע וישמע, אך המקום עדיין לא גמור כיאה לבית ה'. המלאכה עוד רבה לסיום חיפוי בית הכנסת, לריהוט ראוי לשמו ולתשלום מידי של עלויות סיום הבניין.
כעת, זה בידיים שלכם.
אתם תקבעו האם שם ה' יעלה ויתנוסס על בנין נאה ומשובח, או חלילה 'מלך אסור ברהיטים'.

מי לה' אלי! פתחו את הלב!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
בית מהריץ והרש"ש נתיבות

לפאר לרומם, להלל ולשבח

בכל יום אנו אומרים את המילים הקדושות האלו, מקלסים את ה' יתברך ושופכים את צקון לחשנו ליושב במרומים יתברך ויתעלה.

הידעתם שיש לכם אפשרות ממשית, לעשות את האמור: לפאר ולרומם, להלל ולשבח?

ממש עכשיו ק"ק בית מהרי"ץ והרש"ש בנתיבות עורכת מגבית רחבה למען סיום וגמר בנין בית הכנסת ובית המדרש של הקהילה.

בבית ה' זה קול התורה וקול התפילות נשמע וישמע, אך המקום עדיין לא גמור כיאה לבית ה'. המלאכה עוד רבה לסיום חיפוי בית הכנסת, לריהוט ראוי לשמו ולתשלום מידי של עלויות סיום הבניין.
כעת, זה בידיים שלכם.
אתם תקבעו האם שם ה' יעלה ויתנוסס על בנין נאה ומשובח, או חלילה 'מלך אסור ברהיטים'.

מי לה' אלי! פתחו את הלב!

קרא עוד
הרב אריה נתנאל
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1700
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
הרב דוד גרינבוים
₪1800
הרה"ג אשר אריה שליט"א
₪20
הרב יוסף שלום כהן
₪100
הרב ניסים טרבלסי
₪1200
אריה חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10080
משולם אהרון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הרב אריה נתנאל