הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
press to the main campaign
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
177
Groups have been harnessed for success
12
תורמים
4
ימים/שעות
₪421
Average contribution per hour
101%
₪40000.00
Campaign Goal
₪40453
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, September 2, 2021 9 PM UTC

הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ

Read More
About the Campaign
More information
Read More
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
highest donation
Last donation
popular donation
₪5
אלטר חיים בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪540
אליקים רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פקטר ברכיהו
לכבוד הצדיק
₪600
הרב קצובר
לרבי ניסן אי אפשר לסרב
₪1000
פרופסור קפלן
לכבוד קדושת האדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב שליט\"א
₪400
שלמה קפלן
רבי ניסן הצדיק באהבה גדולה
₪52
אפילו שלא ביקשת ...
לידי"נ שליט"א
₪36
אברהם רוקח גיסך
בהערכה רבה רבי ניסן שליט\"א
₪18000
קובי פרשה
לכבוד הצדיק רבי ניסן
₪8000
שלמה ששון מנכ"ל חברת שפע דיל
לכבוד כבוד קדושת מרן אדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב הצדיק ניסן חיים שליט\"א
₪720
משה רוזנשטיין
לכבוד הרה"צ בנש"ק, פי מפיק מרגליות
₪11000
שוקי שרון
לכבוד הצדיק שזנכה לשנה טובה אמן
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ