בית חלקיה
85
קבוצות נרתמו להצלחה
927
תורמים
22
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
123%
₪300000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 25, 2021 10 PM UTC
Über die Kampagne
מידע נוסף
Read More
927 תורמים
72 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪2
יוני קאהן
וואלה סתם רציתי לראות אם עדיין אפשר לתרום ווואלה כן
₪20
רחל יעקב
₪1200
Daviuu is
₪1200
Yes
₪1200
Rfsvvvbb
₪600
Hey
₪6000
Yes
₪325
Betty & William Pearlman
In honor of Moshe Greenblatt
₪90
יהושע כהן
₪18
תרומה אנונימית
לזכות משפחת יעקוב
₪600
חננאל
₪30
תרומה אנונימית
שאני אהנה בטיסה ואהנה בסקי
₪680
שמואל וולף
לע"נ אבי מורי הרב יהושע העשיל בן שלמה שמואל זצ"ל ולהצלחת כל הבחורים האהובים והיקרים. "הרבה למדתי... ומתלמידי יותר מכולם"
₪350
Yakov milstein
Thank you Hashem
₪100
תרומה אנונימית
להצלחת גדליה- הבן דוד היקר
₪30
יוני כץ
בהצלחה בשלילה
₪5000
חיים לייב קפלן
₪140
בהערכה למוישי פלדהיים התותח
מוישי יש לך כוחות מיוחדים לדברים טובים עלה והצלח
₪100
יהושע פאר
הצלחה לרב ישראל דודינו המוערך מאוד
₪100
איצ'ה שפירא והחברונער'ס מהמלונית
לכל הבחורים המדהימים שהיו איתנו במלונית (ממוישי ועד מיכאל) פשוט הראתם לכם ולכלנו מה אפשר לעשות עם הכוחות האלו ובייחוד לראש ישיבה הרב ישראל שליט"א קודש קודשים!!
Loader