נלחמים על הבית - למען הישיבה הגדולה 'אשר לשלמה' ראשון לציון
נלחמים על הבית - למען הישיבה הגדולה 'אשר לשלמה' ראשון לציון
37
קבוצות נרתמו להצלחה
162
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
24%
₪300000
יעד קמפיין
₪73263
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

נלחמים על הבית - למען הישיבה הגדולה 'אשר לשלמה' ראשון לציון

מאז שהוקמה ישיבת 'אשר לשלמה', בסך הכל לפני 7 שנים, היא זכתה להיות בית איתן להציל ולחזק עשרות בחורי ישיבות, שהגיעו לצומת בחיים וכמעט הלכו לאיבוד.

בדיוק בשבילם הקים הגאון רבי אשר יגאלי שליט"א את ישיבת 'אשר לשלמה' אשר נותנת מענה למקרים אלה, בברכתם והכוונתם של גדולי הדור שליט"א.

המסגרת נבנתה בצורה ייחודית ויודעת להכיל ולהבין את השונות ולסייע לבחורים לסלול את דרכם בדרך העולה בית ה', מבלי להינגף בשולי הדרך בס"ד.

פירות הישיבה המפוארים, שתולים בבית ה', מוכיחים כי הדרך הייחודית עושה את מה שגדולי הדור שליט"א הועידו לה, כשעשרות מבוגרי הישיבה כבר זכו להתחתן ולהקים בתים נאמנים לתפארת הקב"ה , ומפארים את ספסלי מיטב הכוללים בארה"ק.

עשרות בחורים כבר זכו להציל את חייהם בזכות הישיבה ולמצוא לעצמם בית ומקום להיות, וכעת עומדים בחורים נוספים המתדפקים על דלתות הישיבה.

אך המקום צר מהכיל והבחורים מתחננים על נפשם, הצילו את כל עתידנו הרוחני!

את המקום הזה חייבים להחזיק ולחזק ביתר שאת.

הישיבה זקוקה לנו ואנו זקוקים לישיבה!

הצלת הישיבה, היא הצלת עולם התורה בדורנו – כך קבעו גדולי ישראל שליט"א – וזוהי חובת כולנו בשעה גורלית זו.

תרמו עכשיו כדי להשאיר את הבית הזה על כנו, ולהרחיבו! כן, עכשיו!

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
נלחמים על הבית - למען הישיבה הגדולה 'אשר לשלמה' ראשון לציון

מאז שהוקמה ישיבת 'אשר לשלמה', בסך הכל לפני 7 שנים, היא זכתה להיות בית איתן להציל ולחזק עשרות בחורי ישיבות, שהגיעו לצומת בחיים וכמעט הלכו לאיבוד.

בדיוק בשבילם הקים הגאון רבי אשר יגאלי שליט"א את ישיבת 'אשר לשלמה' אשר נותנת מענה למקרים אלה, בברכתם והכוונתם של גדולי הדור שליט"א.

המסגרת נבנתה בצורה ייחודית ויודעת להכיל ולהבין את השונות ולסייע לבחורים לסלול את דרכם בדרך העולה בית ה', מבלי להינגף בשולי הדרך בס"ד.

פירות הישיבה המפוארים, שתולים בבית ה', מוכיחים כי הדרך הייחודית עושה את מה שגדולי הדור שליט"א הועידו לה, כשעשרות מבוגרי הישיבה כבר זכו להתחתן ולהקים בתים נאמנים לתפארת הקב"ה , ומפארים את ספסלי מיטב הכוללים בארה"ק.

עשרות בחורים כבר זכו להציל את חייהם בזכות הישיבה ולמצוא לעצמם בית ומקום להיות, וכעת עומדים בחורים נוספים המתדפקים על דלתות הישיבה.

אך המקום צר מהכיל והבחורים מתחננים על נפשם, הצילו את כל עתידנו הרוחני!

את המקום הזה חייבים להחזיק ולחזק ביתר שאת.

הישיבה זקוקה לנו ואנו זקוקים לישיבה!

הצלת הישיבה, היא הצלת עולם התורה בדורנו – כך קבעו גדולי ישראל שליט"א – וזוהי חובת כולנו בשעה גורלית זו.

תרמו עכשיו כדי להשאיר את הבית הזה על כנו, ולהרחיבו! כן, עכשיו!

קרא עוד
162 תורמים
34 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
הרב מצרפי
₪100
הרב שלמה זכריה
₪350
הרב יעקב זכריה
₪20
תרומה אנונימית
₪400
עורך דין בנימין ארביב
₪1000
מרן פאר הדור והדרו רשכבה"ג ר יעקב אלטרמן שליט"א
₪55
מנוחה צדוק
מנוחה צדוק להצלחה בכל ולפרי בטן
₪500
הרב דוד יגאלי
לרפואת דוד גדליה בן צביה
₪100
תרומה אנונימית
מודים על הזכות להיות שותפים בישיבה ובעשייה המיוחדת!
₪168
ישי בדיחי
להצלחת הישיבה
₪100
חיים ליב גולדברג
₪500
יצחק בדיחי
להצלחת יצחק בדיחי תמר בדיחי ישי בדיחי בכל העניינים ולאורטל אהובה בת רונית לידה בעיתו והזמנות בידים מלאות
₪100
אסתר זרצקי
ציפורה בת אסתר
₪70
תרומה אנונימית
₪200
יעל צייגרמן
₪50
שלמה פורייס
להצלחה בכל מעשה ידיו
₪200
שרי קוגל
₪100
חיים בלומנטל
₪150
הרב שלמה פומרנץ
₪3000
הרב נחמיה יגאלי
Loader
נלחמים על הבית - למען הישיבה הגדולה 'אשר לשלמה' ראשון לציון