שטפנשט
15
Groups have been harnessed for success
38
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
17%
₪72000
Campaign Goal
₪12083
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
About the Campaign
More information
Read More
38 DONORS
15 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪20
Anonymous donation
לזכות זיווג לבני גדי בן חנה
₪100
אברהם פלדמן
לזכות ישראל יודקביץ המתוק
₪10
אייל מלכה
לעילוי נשמת רפאל בן סוליקה זל
₪250
מנשה גילה
גילה רינה בת ברכה
₪2
בהצלחה
₪250
קורניק ישראל
₪20
חיים קוט
₪20
שלמה טריצקי
₪150
ערMAX לעמותה שלך
ערMAX לעמותה שלך
₪120
מרדכי היהודי
₪732
יואל טעסלר
יואלי טעסלר
₪50
Anonymous donation
ברכה והצלחה וסיעתא דשמיא בכל הענינים, רפואות ישועות לכל עם ישראל
₪18
המקובל משה לייב סלמון
לזכות מנכל נתיבי התעופה ביג פלייט
₪999
לייבל פפר
לכבוד המצווה הגדולה שנטל על שכמו ידידי מזכה הרבים הרב סלומון שליט"א ולהצלחת מפעליו הנאדרים בקודש
₪100
יהודה דויטש
לכבוד רבי משה
₪200
גלעד שור
₪300
אלימלך שוורץ
להחלמת החולים לבשורות טובות
₪18
Anonymous donation
לכל הישועות הרוחני ובגשמי
Loader