בית חב"ד שכונת אחדות
42
קבוצות נרתמו להצלחה
0
תורמים
2
ימים/שעות
₪2192
תרומה ממוצעת לשעה
105%
₪100000
יעד קמפיין
₪105201
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Wed, September 9, 2020 12 AM UTC
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
0 DONATEURS
42 Groupes
Loader