'וציוונו להקים שם ושארית'
55
קבוצות נרתמו להצלחה
1088
תורמים
11
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪350000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
1088 DONATEURS
55 Groupes
Loader