הרב ישראל מאיר אלגריסי
לחץ לקמפיין הראשי
הרב ישראל מאיר אלגריסי
108
קבוצות נרתמו להצלחה
9
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
28%
₪2400.00
יעד קמפיין
₪677
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הרב ישראל מאיר אלגריסי

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

קרא עוד
הרב ישראל מאיר אלגריסי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪35
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪120
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪201
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪155
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
אלגריסי ישראל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הרב ישראל מאיר אלגריסי