מגבית חירום למשפחת שיינברגר
0
קבוצות נרתמו להצלחה
19
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
11%
₪83770
יעד קמפיין
₪9257
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
19 DONADORES
0 EQUIPOS
Loader