בית המדרש תפילה למשה לעלוב צפת
0
קבוצות נרתמו להצלחה
1
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
0%
₪0
יעד קמפיין
₪2
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
אודות הקמפיין
מידע נוסף
קרא עוד
1 תורמים
0 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪2
תרומה אנונימית
Loader