חלקנו בתורתך – כולל 'חיים עד העולם' ביתר עילית
67
קבוצות נרתמו להצלחה
112
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
100%
₪600000
יעד קמפיין
₪601571
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

כאן משקיעים לדורות

אליכם אחים יקרים

משכן כולל 'חיים עד עולם' שע"י מוסדות החיד"א בנשיאות מורינו הרה"ג רבי מיכאל יפרח שליט"א בעיר ביתר הוא אור גדול בעולם התורה, אור שופע של לימוד תורה, קדושה ואהבת ישראל בדרך הסלולה בית ק-ל אשר יושביה מאירים את העולם את העולם בתורה, מעשים טובים ועבודת הבורא.

יעיד כל מי שזכה להכיר את הכולל כי מדובר בבית, במשפחה – בית בו שוקדים ועמלים בניו של בורא עולם, נבחרת של תלמידי חכמים על התורה באהבה והתמסרות, מתוך יגיעה רבה והתמדה עצומה כאשר אשר אין לתלמידי החכמים בה דבר בעולמם מלבד שקידת התורה ועמלה, מנותקים מכל הווית עולם, יושבים ושוקדים מבוקר עד ליל על תלמודם, ספונים בארבע אמות של הלכה, רכונים הם בבית המדרש איש על תלמודו כאשר כל חשקם זה לחוש את ערבות הלימוד ואת מתיקות התורה כשנפשם מלאה געגוע וכיסופים, ליהנות מזיו שכינתו, "אחת שאלתי, שבתי בבית ד' כל ימי חיי".

אח ואחות יקרים, בימים אלו ניתנת לך זכות גדולה ונצחית לחזק את הרוח, לקנות מניות ונחלה משלך בהתפתחות הקדושה, יחד אתך נוכל להגדיל תורה ולאדירה, להרחיב את הבית ולהוסיף קומה בגשמיות וברוחניות על מנת שנוכל להמשיך להפיץ את אור התורה לדורי דורות.

בזכות טוב ליבך נזכה להרחבת הבית הגדול, ולקומה נוספת שתיתן סיוע ותמיכה ללומדי התורה – זכות שתישאר שלך לנצח בעולם הזה ובעולם הבא.

קח על עצמך חלק ונחלה נצחית ואתה זוכה להיות שותף בכל רבבות שעות הלימוד הלימוד, הנחת רוח לבורא עולם ורבבות הזכויות, שיתממשו ויצאו במשכן הזה מכל תלמידי החכמים ומכל הבאים אחריהם עד סוף כל הדורות –השקעה שאין למעלה ממנה.

בא להיות שותף כחלק מכנסת ישראל במבצע הגיוס בדרך להרחיב את אהל התורה והקדושה, זכות עצומה ונצחית.

ברגעים אלו דורות של עמלי תורה תלויים בהכרעתך! פתח את ליבך ובא להיות שותף, להשקיע לדורות!

 

מודים לכם מכל הלב ומעריכים

ראשי וחברי כולל 'חיים עד עולם'

 

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף

כאן משקיעים לדורות

אליכם אחים יקרים

משכן כולל 'חיים עד עולם' שע"י מוסדות החיד"א בנשיאות מורינו הרה"ג רבי מיכאל יפרח שליט"א בעיר ביתר הוא אור גדול בעולם התורה, אור שופע של לימוד תורה, קדושה ואהבת ישראל בדרך הסלולה בית ק-ל אשר יושביה מאירים את העולם את העולם בתורה, מעשים טובים ועבודת הבורא.

יעיד כל מי שזכה להכיר את הכולל כי מדובר בבית, במשפחה – בית בו שוקדים ועמלים בניו של בורא עולם, נבחרת של תלמידי חכמים על התורה באהבה והתמסרות, מתוך יגיעה רבה והתמדה עצומה כאשר אשר אין לתלמידי החכמים בה דבר בעולמם מלבד שקידת התורה ועמלה, מנותקים מכל הווית עולם, יושבים ושוקדים מבוקר עד ליל על תלמודם, ספונים בארבע אמות של הלכה, רכונים הם בבית המדרש איש על תלמודו כאשר כל חשקם זה לחוש את ערבות הלימוד ואת מתיקות התורה כשנפשם מלאה געגוע וכיסופים, ליהנות מזיו שכינתו, "אחת שאלתי, שבתי בבית ד' כל ימי חיי".

אח ואחות יקרים, בימים אלו ניתנת לך זכות גדולה ונצחית לחזק את הרוח, לקנות מניות ונחלה משלך בהתפתחות הקדושה, יחד אתך נוכל להגדיל תורה ולאדירה, להרחיב את הבית ולהוסיף קומה בגשמיות וברוחניות על מנת שנוכל להמשיך להפיץ את אור התורה לדורי דורות.

בזכות טוב ליבך נזכה להרחבת הבית הגדול, ולקומה נוספת שתיתן סיוע ותמיכה ללומדי התורה – זכות שתישאר שלך לנצח בעולם הזה ובעולם הבא.

קח על עצמך חלק ונחלה נצחית ואתה זוכה להיות שותף בכל רבבות שעות הלימוד הלימוד, הנחת רוח לבורא עולם ורבבות הזכויות, שיתממשו ויצאו במשכן הזה מכל תלמידי החכמים ומכל הבאים אחריהם עד סוף כל הדורות –השקעה שאין למעלה ממנה.

בא להיות שותף כחלק מכנסת ישראל במבצע הגיוס בדרך להרחיב את אהל התורה והקדושה, זכות עצומה ונצחית.

ברגעים אלו דורות של עמלי תורה תלויים בהכרעתך! פתח את ליבך ובא להיות שותף, להשקיע לדורות!

 

מודים לכם מכל הלב ומעריכים

ראשי וחברי כולל 'חיים עד עולם'

 

קרא עוד
112 תורמים
67 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪12
תרומה אנונימית
₪1
תרומה אנונימית
₪785
נתנאל זכאי
₪68544
נהורי אשתר ע''י יעקב שרביט
₪3600
אברהם אסולין
₪915
בעילום שם
₪300
בעילום שם
₪68544
ידידיה עירוב
₪500
מרציאנו
₪1000
יוסף ספיר
₪5400
דניאל אלטוב
₪216
יהונתן אברהמי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
הרב מיכאל קקון
₪180
אשרינו
₪2500
יאיר כהן
₪2484
שחר שמש
₪300
אברהם צורישדי בעילום שם
₪2448
דניאל סעדי
₪2500
חסן יוחאי מאיר
₪1200
יאיר כהן
Loader